Latest News

Scholarship

 

 

 

१.

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना

२. 

डॉ . पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना

३. 

अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शासनाची शिष्यवृत्ती योजना

४.

केंद्र शासनाची शिष्यवृत्ती योजना

५.

आर्थिक दृष्ट्या मागास वर्ग शिष्यवृत्ती