Latest News

Contact info

 

Kasturi Shikshan Sanstha
College of Pharmacy (PH6383)

Address: Pratima Nagar, Pabal Chowk,
Pune-Nagar Road, Shikrapur,
Shirur, Pune, Maharashtra
Pin: 412208
Office :+919730196937
Enquiry: +917304705151
E-Mail: kasturubpharm@gmail.com 
Website: www.cop.kasturieducation.org.in

Contact Form

 

Our Location

Pratima nagar, Pabal Chowk, Pune-Nagar Road, Shikrapur

CALL US

E-mail : kasturubpharm@gmail.com

Mobile : +91-+919730196937

Working Hours

Mon-Fri : 9 am to 5 pm

Sat : 9 am to 3 pm